ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
ผู้แนะนำธุรกิจธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย
tmcic@hotmail.com
084-669-2040
thammachart.nut

 
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu93:DataDetail1
 

การนับปีรถ เพื่อเช็คเบี้ยสำเร็จรูป
ตัวอย่าง TOYOTA CAMRY ปี 2011 จะนับเป็นรถปี 4 ในปี 2014
                        2011-ปี1 (นับตั้งแต่ป้ายแดง)
                        2012-ปี2
                        2013-ปี3
                        2014-ปี4 (ปีที่เริ่มทำประกันภัย)


การกำหนดทุนประกันภัยใหม่ แบ่งได้ 3 กรณี คือ
1. กรณีมีกรมธรรม์ประเภท 1 ในปีที่ผ่านมา
        
ทุนประกันภัยใหม่ = 90-95% ของทุนประกันภัยเดิม
        เช่น ทุนเดิม 500,000 บ. ทุนใหม่คือ 500,000 x 90% = 450,000 บ. (+/- ได้อีกเล็กน้อย)
2. กรณีออกรถป้ายแดง
        ทุนประกันภัยปีแรก = 80% ของราคาซื้อ
        เช่น ราคาซื้อ 500,000 บ. ทุนใหม่คือ 500,000 x 80% = 400,000 บ. (+/- ได้อีกเล็กน้อย)
3. กรณีไม่เคยมีประกันภัยประเภท 1 มาก่อน
        ทุนประกันภัยใหม่ = 80% ของราคาตลาด
        เช่น ราคาซื้อ 500,000 บ. ทุนใหม่คือ 500,000 x 80% = 400,000 บ. (+/- ได้อีกเล็กน้อย)

** สามารถสำรวจราคาตลาดได้ที่
www.one2car.com (โดยเลือกดูราคา รุ่น/ปี เดียวกัน)


รู้ไว้-เข้าใจตรงกัน
รหัส 110 หมายถึง รถเก๋ง / กระบะ 4 ประตู (จดเก๋ง)
รหัส 210 หมายถึง กระบะมีแค๊ปส่วนบุคคล
รหัส 320 หมายถึง กระบะตอนเดียว หรือ กระบะมีแค๊ปก็ได้ หากบริษัทนั้นไม่ได้ระบุ 210 แยกออก

** บางบริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงเบี้ยประกัน ปี 2558**

ตารางเบี้ยสำเร็จรูป ประเภท 1 รถเก๋ง/กระบะ จำแนกตามกลุ่มรถ              ดูตารางกลุ่มรถ
 

 

บริษัท

กลุ่มรถเก่ง / ประเภทรถ

เก๋งกลุ่ม 1,2

เก๋งกลุ่ม 3

เก๋งกลุ่ม 4

เก่งกลุ่ม 5

กระบะ/จดเก๋ง 

 SUV

อายุรถไม่เกิน


วิริยะประกันภัย
ดูรายละเอียด

ซ่อมห้าง


TOYOTA

BENZ

HONDA


TOYOTA

NISSAN

HONDA


TOYOTA

NISSAN

MITSUBISHI

HONDA

 
TOYOTA

NISSAN

MITSUBISHI

HONDA

 
TOYOTA

NISSAN

MITSUBISHI


TOYOTA

MITSUBISHI

HONDA

ซ่อมห้าง3 ปี
ยังไม่ได้ Up Date 58


วิริยะประกันภัย
ดูรายละเอียด

ซ่อมอู่


TOYOTA


TOYOTA

NISSAN

FORD

CHEVROLET


TOYOTA

NISSAN

MITSUBISHI


TOYOTA

NISSAN

MITSUBISHI

CHEVROLET


TOYOTA

NISSAN

MITSUBISHI

FORD

CHEVROLET

ISUZU


TOYOTA

MITSUBISHI

FORD

CHEVROLET

ISUZU

ซ่อมอู่ 3 ปี

รับสูงสุด7ปี แต่ต้องส่งเช็คเบี้ยปกติ

ยังไม่ได้ Up Date 58

หมายเหตุ

1. ใช้เบี้ยนี้ได้ ทุกกรณีโดยตรวจสอบประวัติเคลม
2. ใช้เบี้ยนี้ได้ถึงแม้ว่ากรมธรรม์เดิมจะเป็นวิริยะประกันภัยมาก่อน

 

บริษัท

เก่งกลุ่ม 1,2

เก่งกลุ่ม 3

เก่งกลุ่ม 4

เก่งกลุ่ม 5

กระบะ/จดเก๋ง 

SUV

อายุรถไม่เกิน


เทเวศประกันภัย
ดูรายละเอียด


BENZ


ทั่วไป

ACCORD/CRV

CIVIC


ทั่วไป

HONDA


ทั่วไป

HONDA


กระบะ

จดเก๋ง-SUV

6 รุ่นพิเศษ เบี้ยถูก

เก๋ง/กระบะ/SUV
ซ่อมห้าง 3 ปี
ซ่อมอู่ 10 ปี

หมายเหตุ

1. คุ้มครองเมื่อผ่านการถ่ายรูปแล้วเท่านั้น
2. ไม่สามารถใช้เบี้ยนี้ได้หากกรมธรรม์เดิมเป็นของเทเวศประกันภัยมา
 

บริษัท

เก่งกลุ่ม 1,2

เก่งกลุ่ม 3

เก่งกลุ่ม 4

เก่งกลุ่ม 5

กระบะ/จดเก๋ง 

 SUV

อายุรถไม่เกิน


อาคเนย์ประกันภัย
ดูรายละเอียด

 

 
ซ่อมอู่/ห้าง

 
ซ่อมอู่/ห้าง

 
ซ่อมอู่/ห้าง


ซ่อมอู่


ซ่อมอู่/ห้าง

 เก๋ง/SUV
ซ่อมห้าง 3 ปี
ซ่อมอู่ 7 ปี

กระบะ
ซ่อมอู่ 5 ปี

หมายเหตุ

1.ไม่สามารถใช้เบี้ยนี้ได้หากกรมธรรม์เดิมเป็นของอาคเนย์ประกันภัยมา  

บริษัท

เก่งกลุ่ม 1,2

เก่งกลุ่ม 3

เก่งกลุ่ม 4

เก่งกลุ่ม 5

กระบะ/จดเก๋ง 

 SUV

อายุรถไม่เกิน


สินมั่นคงประกันภัย
ดูรายละเอียด

       


ซ่อมอู่/ห้าง


ซ่อมอู่/ห้าง

กระบะแค็ป/จดเก๋ง
ซ่อมห้าง 5 ปี
ซ่อมอู่ 7 ปี

SUV
ซ่อมห้าง 5 ปี
ซ่อมอู่ 6 ปี

หมายเหตุ

1. เรทเหมาๆ - รับเฉพาะกระบะ 4 ประตู จดเก๋ง และกระบะแค๊ป เท่านั้น
2. ทั้ง 2 เรท - ไม่มีส่วนลดประวัติดีในปีต่ออายุ
3. หากกรมธรรม์เดิมเป็นประเภท 1 และไม่ขาดต่ออายุ ไม่ต้องถ่ายรูปรถใหม่
 

บริษัท

เก่งกลุ่ม 1,2

เก่งกลุ่ม 3

เก่งกลุ่ม 4

เก่งกลุ่ม 5

กระบะ/จดเก๋ง

SUV

อายุรถไม่เกิน

อลิอันซ์ ซีพี
ดุรายละเอียด


 

ซ่อมอู่/ห้าง 


 


(UPC)

(UPC+Service)

(Housewife)

ซ่อมอู่/ห้าง  

เก๋ง/SUV
ซ่อมห้าง 3 ปี
ซ่อมอู่ 5 ปี

กระบะแค๊ป
ซ่อมอู่ 5 ปี
 

 หมายเหตุ

1. รถเก๋งกลุ่ม 5 เรท UPC ใช้ได้เฉพาะทะเบียนและ ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนรถอยู่ต่างจังหวัด เท่านั้น
(โปรดอ่านรายละเอียดท้ายตารางเบี้ย)
2. รถเก๋งกลุ่ม 5 เรท Housewife จะรับรถที่ใช้ไม่เกิน 13,000 กม./ปี เช่น รถปี 2 ตอนถ่ายรูปต้องมี กม.ไม่เกิน 13,000 กม. , รถปี 3 ต้องไม่เกิน 26,000 ก.ม. สามารถเลือกระบุชื่อเพิ่มได้ และใส่ Deduct 5,000 บ. ได้
3. เรทกระบะ ต้องเป็นกระบะมีแค๊ป (210) เท่านั้น 
4. กำหนดทุนประกันตามรุ่น / ปี ตามเอกสารแนบหน้าที่ 2
5. ผลตอบแทนแบบเรทพิเศษ 2

 บริษัท

 เก่งกลุ่ม 1,2

 เก่งกลุ่ม 3

 เก่งกลุ่ม 4

 เก่งกลุ่ม 5

 กระบะ/จดเก๋ง

 SUV

 อายุรถไม่เกิน


ทิพยประกันภัย
ดูรายละเอียด

 

 

 


ซ่อมอู่/ห้าง

 

 
ซ่อมอู่/ห้าง

 ซ่อมห้าง 3 ปี
ซ่อมอู่ 3 ปี

รับได้สูงสุด 10 ปี ต้องเช็คเบี้ยปกติ

  หมายเหตุ

1.ไม่สามารถใช้เบี้ยนี้ได้หากกรมธรรม์เดิมเป็นของทิพยประกันภัยมา

 

 บริษัท

 เก่งกลุ่ม 1,2

 เก่งกลุ่ม 3

 เก่งกลุ่ม 4

 เก่งกลุ่ม 5

 กระบะ/จดเก๋ง

SUV

 อายุรถไม่เกิน


ประกันคุ้มภัย
ดูรายละเอียด 

 

 
ACCORD
 
TEANA-ห้าง
 
TEANA-อู่

 

 

  
110/320
(อู่/ห้าง)
  
รถใหญ่


CR-V

FORTURNER

MITSUBISHI

เก๋ง/SUV
ซ่อมห้าง 5 ปี
ซ่อมอู่ 7 ปี

กระบะ
ซ่อมห้าง 3 ปี
ซ่อมอู่ 7 ปี

รถใหญ่
ซ่อมอู่ 5 ปี

แบ่งภาค

เก๋งภาคเหนือ

เก๋งภาคอีสาน

เก๋งภาคใต้

เก๋งภาคกลาง

เก๋งกรุงเทพ

 อายุรถไม่เกิน

 
แบ่งภาค

 
ห้าง
  
อู่

 
ห้าง
  
อู่

 
ห้าง
  
อู่

 
ห้าง
  
อู่

 
ห้าง
  
อู่

 เรทเก๋งตามภาค
ซ่อมห้าง 7 ปี
ซ่อมอู่ 15 ปี

  หมายเหตุ

1.ไม่สามารถใช้เบี้ยนี้ได้หากกรมธรรม์เดิมเป็นของประกันคุ้มภัยมา
2.เรทเก๋งตามภาค ให้ใช้สถานที่นัดถ่ายรูปรถเป็นจังหวัดกำหนดภาคในการเช็คเบี้ย
3.เกณฑ์การแบ่งภาคให้เป็นไปตามเอกสาร"แบ่งภาค" ที่แนบไว้แล้ว
4.หากมีเบี้ยเฉพาะรุ่น "ให้ใช้เบี้ยเฉพาะรุ่น เบี้ยจะถูกกว่า" เบี้ยตามภาค

  

 บริษัท

 เก่งกลุ่ม 1,2

 เก่งกลุ่ม 3

 เก่งกลุ่ม 4

 เก่งกลุ่ม 5

 กระบะ/จดเก๋ง

 SUV

 อายุรถไม่เกิน


MSIG
ดูรายละเอียด 

 

 
ACCORD

 


ซ่อมห้าง

ซ่อมอู่

 
ซ่อมอู่


CR-V

เก๋ง/SUV
ซ่อมห้าง 3 ปี
ซ่อมอู่ 7 ปี

กระบะ
ซ่อมอู่ 10 ปี 

  หมายเหตุ

1.ไม่สามารถใช้เบี้ยนี้ได้หากกรมธรรม์เดิมเป็นของ MSIG ประกันภัยมา
2. MSIG ประกันภัย ไม่ใช่ MITSUI-SUMITOMO INSURANCE แต่ LOGO เหมือนกัน

 

 บริษัท

เก่งกลุ่ม 1,2

เก่งกลุ่ม 3 

เก่งกลุ่ม 4 

 เก่งกลุ่ม 5

กระบะ 

SUV/จดเก๋ง 

อายุรถไม่เกิน 


เจ้าพระยาประกันภัย
ดูรายละเอียด

 
นำเข้า2-5 ปี

นำเข้า6-10 ปี

กลุ่ม 2 

 
2-10 ปี

11-15ปี

 
2-10 ปี

11-15ปี

 
2-10 ปี

11-15ปี


2-10 ปี

11-15ปี


2-10 ปี

11-15ปี

 เก๋ง/SUV
ซ่อมอู่ 15 ปี

กระบะ
ซ่อมอู่ 15 ปี

ยังไม่ได้ Up Date 58

หมายเหตุ

1.ไม่สามารถใช้เบี้ยนี้ได้หากกรมธรรม์เดิมเป็นของ เจ้าพระยาประกันภัยมา 

 

บริษัท

เก่งกลุ่ม 1,2

เก่งกลุ่ม 3

เก่งกลุ่ม 4

เก่งกลุ่ม 5

กระบะ/จดเก๋ง

SUV

อายุรถไม่เกิน


กรุงเทพประกันภัย
ดูรายละเอียด 

 

 

 

 


กระบะลูกพ่อ
(110/210)

รถใหญ่

 

กระบะ
ซ่อมอู่ 5 ปี

รถใหญ่
ซ่อมอู่ 9 ปี 

หมายเหตุ

1.ไม่สามารถใช้เบี้ยนี้ได้หากกรมธรรม์เดิมเป็นของ เจ้าพระยาประกันภัยมา 
2. เรทกระบุลูกพ่อ - รับเฉพาะกระบะจดเก๋ง(110) และ กระบะมีแค๊ป(210) ใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น 

 

บริษัท

เก่งกลุ่ม 1,2

เก่งกลุ่ม 3

HYBRID

เก่งกลุ่ม 5

กระบะ/จดเก๋ง

SUV

อายุรถไม่เกิน

 
LMG ประกันภัย
ดูรายละเอียด 

 
ห้าง

 


ห้าง/อู่ 

 
ห้าง

อู่

 
1-3 ปี
 
3-9 ปี

รถใหญ่

 
ห้าง/อู่

 เก๋ง
ซ่อมห้าง 3 ปี
ซ่อมอู่ 7 ปี

กระบะ
ซ่อมอู่ 9 ปี

SUV/HYBRID
ซ่อมห้าง 5 ปี
ซ่อมอู่ 5 ปี

รถใหญ่
ซ่อมอู่ 9 ปี

หมายเหตุ

1.ไม่สามารถใช้เบี้ยนี้ได้หากกรมธรรม์เดิมเป็นของ LMG ประกันภัยมา
2.หากไม่มีเบี้ยสำเร็จรูป ให้เช็คเบี้ยปกติ สามารถรับงานใหม่ได้สูงสุด 9 ปี
3.หากต้องการเบี้ยแบบโอนประวัติดี ต้องใช้เบี้ยปกติ สามารถรับโอนได้สูงสุด 50%
(การรับโอนประวัติดี ต้องมีใบเตือนต่ออายุจากที่อื่นมาเท่านั้น) 
 

 

บริษัท

เก่งกลุ่ม 1,2

เก่งกลุ่ม 3

เก่งกลุ่ม 4

เก่งกลุ่ม 5

กระบะ/จดเก๋ง

SUV

อายุรถไม่เกิน


แอกซ่าประกันภัย
ดูรายละเอียด

 


ห้าง/อู่
(เรทUPC)

   


ซ่อมอู่
(เรทUPC)


SUV

CR-V

เก๋ง/SUV
ซ่อมห้าง 5 ปี
ซ่อมอู่ 7 ปี

กระบะ
ซ่อมอู่ 7 ปี

หมายเหตุ

1.ไม่สามารถใช้เบี้ยนี้ได้หากกรมธรรม์เดิมเป็นของ AXA ประกันภัยมา
2.เรทUPC-รับเฉพาะรถทะเบียน ตจว.ที่ไม่ใช่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

บริษัท

เก่งกลุ่ม 1,2

HYBRID

เก่งกลุ่ม 4

เก่งกลุ่ม 5

กระบะ/จดเก๋ง

SUV

อายุรถไม่เกิน


ไทยศรีประกันภัย
ดูรายละเอียด


BENZ-ห้าง


ซ่อมห้าง

     


ซ่อมห้าง

เก๋ง/SUV
ซ่อมห้าง 3 ปี

หมายเหตุ

1.ไม่สามารถใช้เบี้ยนี้ได้หากกรมธรรม์เดิมเป็นของ AXA ประกันภัยมา
2. สามารถรับงานใหม่ได้ถึง 10 ปี ให้เช็คเบี้ยปกติกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
 

บริษัท

เก่งกลุ่ม 1,2

เก่งกลุ่ม 3

เก่งกลุ่ม 4

เก่งกลุ่ม 5

กระบะ/จดเก๋ง

SUV

อายุรถไม่เกิน


KSK ประกันภัย
ดูรายละเอียด

 


11-15 ปี

Low Cost


11-15 ปี

Low Cost


ซ่อมห้าง

อู่ 7 ปี

11-15 ปี


ซ่อมห้าง

มีหลังคา-อู่

Low Cost


ซ่อมอู่

เก๋ง
ซ่อมห้าง 3 ปี
ซ่อมอู่ 15 ปี

กระบะ
ซ่อมห้าง 3 ปี
ซ่อมอู่ 7 ปี

SUV
ซ่อมอู่ 7 ปี

Low Cost
ซ่อมอู่ 7 ปี

ยังไม่ได้ Up Date 58

หมายเหตุ

1.ไม่สามารถใช้เบี้ยนี้ได้หากกรมธรรม์เดิมเป็นของ KSKประกันภัยมา
2. เรท Low Cost-จะมีความเสียหายส่วนแรก 5,000 บ.
 

บริษัท

เก่งกลุ่ม 1,2

เก่งกลุ่ม 3

เก่งกลุ่ม 4

เก่งกลุ่ม 5

กระบะ/จดเก๋ง

SUV

อายุรถไม่เกิน

 
ไทยประกันภัย
ดูรายละเอียด 

 

 

 

 
ซ่อมอู่

 

 

เก๋ง
ซ่อมอู่ 7 ปี

ยังไม่ได้ Up Date 58

หมายเหตุ

1.ไม่สามารถใช้เบี้ยนี้ได้หากกรมธรรม์เดิมเป็นของไทยประกันภัยมา
2. หากต้องการเรทพี่ช้างคืนเงิน ให้เช็คเบี้ยกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
 

หมายเหตุ
1. เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย และ ศรีกรุงโบรคเกอร์
2. ตารางเบี้ยประกันภัยนี้ทาง admin จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเช็คเบี้ยเท่านั้น ดังนั้นหากเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือเงื่อนไขไม่ตรงกับที่ระบุไว้ ทางadmin จะไม่รับผิดชอบความเสียหายทุกกรณี


 
 
 
   

จัดทำโดย สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ (ทีมงาน TMC Insure)
บริหารโดย คุณธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย สมาชิกระดับ Voice President
เลขที่ 17/31 ถ.ประชาชื่น 14 แยก 3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

Copyright 2016 by www.srikrung-broker.com