ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
ผู้แนะนำธุรกิจธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย
tmcic@hotmail.com
084-669-2040
thammachart.nut

 

 
วิธีการผ่อนเบี้ยประกันภัย


 
เอกสารประกอบการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย

  • ใบคำขอสินเชื่อ/สัญญา/ใบคำขอยกเลิก (ขอจากเจ้าหน้าที่)     

  • สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย

  • สำเนาทะเบียนรถ

  • กรมธรรม์เดิม (ถ้ามี)

  • กรณีที่เป็นนิติบุคคล/หจก.ต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทพร้อมประทับตราและบัตรประชาชน

    กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

         *** เริ่มคุ้มครองวันถัดไป  นับจากวันที่แจ้งงาน ***


 การชำระเบี้ยประกันภัย        

ประเภท 1,2+,3+ ที่ทุนเกิน 100,000 ผ่อนได้สูงสุด 6 งวด / ประเภทอื่นๆ ได้ 3 งวด
งวดแรก ชำระเบี้ย ณ วันแจ้งงาน
- ผ่อน 3-6 งวด งวดแรก 35% + ค่าธรรมเนียม 2% ขั้นต่ำ 100 บ.
- ผ่อน 2 งวด งวดแรก 50% + ค่าธรรมเนียม 2% ขั้นต่ำ 100 บ.
งวดต่อไป แบ่งจ่ายเท่าๆกัน ตามจำนวนงวดที่เหลือ ไม่เกินวันคุ้มครอง 


 กรณีชำระล่าช้า

  • หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่ที่กำหนด แต่ไม่เกิน 7 วัน 

      ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าปรับกรณีล่าช้าจำนวน 200 บาท/ครั้ง/งวด

  • หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่ที่กำหนด เกิน 7 วัน 

      ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/ถอนกรมธรรม์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 การรับผลตอบแทน
 
       - ได้รับกรมธรรม์เมื่อลูกค้าผ่อนเบี้ยครบ 
      -  ได้รับผลตอบแทน เมื่อลูกค้าผ่อนเบี้ยครับ โดยจะลดผลตอบแทน 1% ต่อ งวดการผ่อน เช่น ผ่อน 3 งวด จะลดผลตอบแทนลง 3%


โปรแกรมช่วยคำนวณผลตอบแทน By TMC Group

Download โปรแกรมช่วยคำนวณผลตอบแทน


** โปรแกรมนี้ เป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการคำนวณเท่านั้น ผลการคำนวณจะถูกต้อง เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่ Input ถูกต้อง


  

 
 
 
   

จัดทำโดย สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ (ทีมงาน TMC Insure)
บริหารโดย คุณธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย สมาชิกระดับ Voice President
เลขที่ 17/31 ถ.ประชาชื่น 14 แยก 3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

Copyright 2016 by www.srikrung-broker.com