รู้จัก พันธบัตรออมทรัพย์ การลงทุนที่มั่นคงของคนไทย  

พันธบัตรออมทรัพย์ คือ  ตราสารหนี้รูปแบบหนึ่งที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรออมทรัพย์มาเพื่อจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้โดยมีรัฐบาลได้เป็นผู้ออกพันธบัตรและมีเงื่อนไขว่า ประชาชนผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์  จะได้รับเงินต้นคืนจากรัฐเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามอัตราของพันธบัตรออมทรัพย์นั้นๆ ซึ่งพูดง่ายๆ คือเปรียบเหมือนตั๋วเงินกู้ที่รัฐบาลมากู้เงินจากประชาชนพร้อมจ่ายดอกเบี้ยคืนให้นั่นเอง ทำให้พันธบัตรออมทรัพย์เป็นการลงทุนที่มั่นคงและน่าสนใจรูปแบบหนึ่งอีกตัวเลือกนอกจากกองทุนรวม scb มือใหม่เลย สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนแต่รับความเสี่ยงได้น้อย สำหรับในปี 2565 นี้จะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้เลย 

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นส่งความสุข 2565 

ในปี 2565 นี้ทางกระทรวงการคลังได้ประชาชัมพันธ์ข่าวพันธบัตรรัฐบาลล่าสุดคือ พันธบัตรรุ่นส่งความสุขซึ่งถือเป็นพันธบัตรรุ่นล่าสุดที่ออกมาในปี 2022 นี้โดยมีเงื่อนไขในการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ดังนี้

 • เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ส่งความสุข ทั้งหมดวงเงินซื้อ 30,000 ล้านบาท
 • ประชาชนที่สนใจซื้อพันธบัตรออมทรัพย์สามารถสั่งซื้อได้ช่องทางจำหน่ายที่ธนาคารทั้ง 4 แห่งประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารกสิกรไทย หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Mobile Banking ของแต่ละธนาคาร 
 • วันที่เปิดจำหน่ายคือ 17 มกราคม 2565 – 31 มกราคม 2565 โดยแบ่งเป็นสามรอบ ได้แก่ รอบแรก 17-18 มกราคม รอบที่สอง 19-23 มกราคม และรอบที่ 3 24 – 31 มกราคม 2022
 • โดยพันธบัตรรัฐบาลผลตอบแทนมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีที่ 1.90 % โดยปีแรกอยู่ที่ 1.60% , ปีที่ 2 1.80% และปีที่ 3 2.30%
 • โดยประชาชนที่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ แต่ในรอบที่ 1 จะเปิดเฉพาะบุคคลที่อายุ 60 ปีขึ้นไปก่อน ต้องเกิดก่อนพศ. 2505  
 • กำหนดวงเงินขั้นต่ำในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลราคา 1,000 บาทขึ้นไป และมากสุดไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อราย
 • แต่ถ้าหากการขายพันธบัตรออมทรัพย์ในรอบที่ 3 มีวงเงินคงเหลือจากรอบที่ 1-2 ประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ในรอบนี้แบบไม่จำกัดวงเงินซื้อได้ 

 

ข้อดีของการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รัฐบาลการลงทุนที่มั่นคง 

โดยการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาลในปี 2022 นี้มีข้อดี และจุดน่าสนใจมากมาย วันนี้เราลองสรุปมาให้กับผู้สนใจได้พิจารณาดังนี้

 • เป็นการลงทุนที่มั่นคงเพราะ การที่เราซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ เท่ากับรัฐบาลมาเป็นลูกหนี้กู้ยืมเงินเรานั่นเอง ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะสูญเงิน หรือไม่ได้รับดอกเบี้ย หรือจะเป็นหนี้จากการกู้เงินออนไลน์ได้จริง
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอยากเริ่มลงทุน และยอมรับความเสี่ยงได้ไม่มาก พันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ 
 • การซื้อพันธบัตรรัฐบาลผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากประจำกับทางธนาคาร
 • ไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ เพราะกระทรวงการคลังเป็นผู้จ่ายเงินคืน
 • ไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาหุ้น ค่าเงิน หรือทองคำต่างๆ เพราะเราจะได้รับผลตอบแทนจากพันธบัตรออมทรัพย์ได้อัตราดอกเบี้ยที่คงที่ตามที่ตกลงไว้