ปีใหม่นี้ยังไม่มีงานใช่ไหม รู้จักโครงการดีๆ กับไทยมีงานทำ

ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ หลายคนต้องตกงาน หรือน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่จบใหม่อาจประสบปัญหาการหางานทำยาก เพราะสภาวะการณ์แบบนี้กิจการหลายที่ก็ชะลอหรือปิดรับคนเพิ่มไปหมด เพื่อประคองตัวให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในปี 2565 นี้ไป  

ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวรัฐบาลจึงเปิดโครงการไทยมีงานทำเพื่อยช่วยเหลือคนไทยมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์โควิด 19 ไปด้วยกัน สำหรับผู้ที่สนใจหางานในปี 2022 นี้และอยากจะเข้าร่วมโครงการไทยมีงานทำ ในวันนี้เรานำรายละเอียดโครงการมานำเสนอ หากสนใจก็สามารถสมัครทางออนไลน์กันได้เลย 

ไทยมีงานทำ โครงการดีๆ ให้คนไทยมีงาน 

  สำหรับโครงการไทยมีงานทำ ได้เป็นความร่วมมือของรัฐบาลในปี 2022 โดยความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานคือกรมการจัดหางาน และสำนักงานประกันสังคม โดยให้บริการในรูปแบบของแอพพลิเคชั่ยและเว็บไซต์ที่เปิดให้ผู้ประกันตนที่เป็นคนว่างงาน  ได้รายงานตัวว่างงานและให้เจ้าของกิจการที่ต้องการเปิดรับสมัครงานด่วนได้มาเจอกันบนแพลตฟอร์มออนไลน์  ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือคนว่างงาน ให้มีงานทำต่อไป และสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคมสามารถลดขั้นตอนการรายงานตัวว่างงาน และสามารถหางานออนไลน์ฟรี ทั้งงานภาครัฐ งานเอกชน ผ่านโครงการไทยมีงานทำ

ไทยมีงานทำสมัครรายงานตัวค้นหางานวันนี้ เพิ่มโอกาสดีๆ ให้ชีวิต

สำหรับโครงการไทยมีงานทำ ผู้ที่สนใจสมัครสามารถเข้าไปสมัครได้สองช่องทางคือผ่านทางเว็บไซต์ www.ไทยมีงานทำ.com หรือโหลดแอพไทยมีงานทำและสมัครผ่านเว็บได้ทั้งสองช่องทางออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • เข้าไปสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ไทยมีงานทำ
  • กรอกประวัติส่วนตัว
  • หลังจากได้รับการยืนยันผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำแล้วสามารถค้นหางานและสมัครงานประเภทต่าง ได้ทั้ง งานทั่วไป งานภาครัฐ และงานเอกชนที่มีประกาศรับสมัคร
  • ข้อมูลของเราจะถูกส่งจากเว็บไซต์ไทยมีงานทำไปยังผู้ประกอบการที่เปิดรับสมัครงานด่วนเพื่อนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง 

 

ไทยมีงานทำสำหรับผู้ประกันตนประกันสังคม

สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมตามมาตรา 33 ที่กำลังว่างงานและยังไม่ได้รายงานตัวว่างงานกับสำนักงานประกันสังคมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำรายงานตัวทางออนไลน์เลย ซึ่งรายละเอียดการขึ้นทะเบียนว่างง่านผ่านระบบไทยมีงานทำมีรายละเอียดดังนี้ 

  • โหลดแอพพลิเคชั่นไทยมีงานทำ 
  • เลือกเมนูการรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีคนว่างงาน 
  • แนบเอกสารหน้าสมุดบัญชีธนาคารประกอบการรายงานตัวว่างงาน
  • สามารถตรวจสอบสถานะการรับผลประโยชน์ทดแทน และการอนุมัติจ่ายเงินทดแทน ตลอดจนจำนวนเงินได้ในแอพพลิเคชั่นไทยมีงานทำ 
  • สามารถลงทะเบียนคนว่างงานย้อนหลังได้ 
  • สามารถค้นหางานออนไลน์ฟรีและสมัครงานใหม่ได้ในแอพพลิเคชั่นไทยมีงานทำได้เลย