การเงินมีปัญหา ให้ที่ดินช่วยคุณได้เอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสิน รับโปรเพียบ 2565

ยุคสถานการณ์โควิด 19 ยาวนานมาตั้งแต่ปี 2019 – 2022 นี้ทำให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การเงินฝืดเคืองเป็นอย่างมากหลายครอบครัว อาจประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่รู้จะไปหยิบยืมหรือกู้เงินจากใครดี เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้ ทางธนาคารออมสินเล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงได้ออกโครงการนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสิน กับสินเชื่อเคหะออมสินที่จะเปลี่ยนบ้านและโฉนดที่ดินของคุณ ให้กลายเป็นเงินสดพร้อมใช้ บ้านและที่ดินยังอยู่แต่ได้วงเงินกู้ธนาคารทำบ้านไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ สินเชื่อดีๆ ยุคปี 2565 นี้หากสนใจและสงสัยว่าจะนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารไหรดี และการนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินเพื่อขอกู้คืออะไรไปดูรายละเอียดกันได้เลย 

สินเชื่อเคหะออมสิน แค่เอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินรับเงินก้อนไปเลย 

สำหรับสินเชื่อออมสินเป็นสินเชื่อประเภท ระยะยาวโดยเป็นสินเชื่อที่ดินค้ำประกัน  โดยทางธนาคารออมสินให้ลูกค้าจำนองโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสิน เพื่อใช้โฉนดที่ดินเป็นเอกสารเป็นหลักประกันในการกู้เงิน ซึ่งรายละเอียดของสินเชื่อเคหะออมสิน แบบใช้โฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินมาจำนองในปี 2565 มีรายละเอียดโครงการดังนี้ 

สินเชื่อเคหะออมสินรีไฟแนนซ์  ผลิตภัณฑ์สินเชื่อตัวนี้จะเป็นสินเชื่อประเภทรีไฟแนนซ์ คือมีวัตถุประสงค์ในการปล่อยกู้เพื่อไถ่ถอนการจำนองจากสถาบันการเงินอื่น  มานำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินที่ดอกเบี้ยถูกว่า ค่างวดลดลงเพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น 

สินเชื่อเคหะออมสิน เป็นสินเชื่อกู้เงินซื้อที่ดินเปล่าที่ให้บริการลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้านและที่ดิน หรือซื้อที่ดินเปล่า หรือปลูกสร้างบ้านอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเป็นสินเชื่อที่ดินค้ำประกัน นำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันการสมัครสินเชื่อออมสิน 

สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล สินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ โดยให้ลูกค้านำเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ความต้องการเช่นการปลดหนี้ , การต่อเติมบ้าน, การศึกษาต่อ เป็นต้น โดยสามารถนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินเป็นหลักทรัพย์จดจำนอง ซึ่งธนาคารออมสินจะอนุมัติในวงเงิน ดังนี้

  • ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่นำโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร
  • ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด
  • ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดิน
  • ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินที่สวน ที่ไร่ ที่นา

 

เปิดคุณสมบัติผู้ขอกู้แบบนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสิน 

  สำหรับใครที่กำลังสนใจอยากจะขอกู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคลถูกกฎหมายโดยนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสิน  และอยากทราบว่าคุณสมบัติที่จะผ่านเกณฑ์การประเมินของธนาคารออมสินในปี 2022 นี้มีอะไรบ้างวันนี้เรารวบรวมรายละเอียดคุณสมบัติผู้ขอกู้สินเชื่อแบบนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินมาจำนองดังนี้ 

  • เป็นบุคคลอายุ 20 ปีขึ้นไปและ เมื่อรวมอายุผู้ขอกู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ธนาคารออมสินต้องไม่เกิน 70 ปี 
  • มีอาชีพและแหล่งรายได้ที่แน่นอนชัดเจน สามารถชำระคืนวงเงินกู้ได้
  • เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคาร
  • กรณีสินเชื่อนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินแบบรีไฟแนนซ์ต้องมีประวัติการชำระวงเงินกู้ที่ดีย้อนหลัง 1 ปี
  • กรณีขอสินเชื่อออมสินแบบไทรทอง ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป